Termék vásárlására vonatkozó elállási tájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Green Aqua Kft.-vel kötött szerződésétől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségeinkre: Green Aqua Kft. székhely: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25. Üzlethelyiség: 1119 Budapest, Major köz 12., Telefon: 06-1-6104627, E-mail: írjon nekünk.

Kérjük, használja a jelen oldal alján található űrlapot az elállási nyilatkozatának elküldéséhez. Másolja be piros betűs szöveget a lenti űrlap "megjegyzés" rovatába, töltse ki a szöveben a hiányzó adatokat, a nevét és email címét és küldje el nekünk az üzenetét. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási jog nem gyakorolható olyan termékek esetében, amelyek kifezett ügyfél-kérésre készülnek. Ilyen termékek a Green Aqua Kft. kínálatában az akváriumok és akvárium-bútorok, továbbá egyes egyedi kérésre készülő üveg termékeink (jellemzően ki-befolyócsövek).

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles a Green Aqua Kft. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Budapest, 2018 április 21.

Green Aqua Kft. 

TERMÉK VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Címzett: Green Aqua Kft. Székhely: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25., Telephely, bolt: 1119 Budapest, Major köz 12., Telefon: 06-1-6104627.
Kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék / termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Termék/ek átvételének időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
Megrendelés száma (vagy számla száma):